שנה טובה!

לשנת תשפ"א הבאה עלינו לטובה אנו מאחלים לכל חברי וידידי הקהילה בברלין, בישראל ובכל העולם שנה טובהברכת כתיבה וחתימה טובה בריאות, שלום, אושר והצלחה בכל מעשיכם הרב גדליהו שרייבר שליט"אנשיא ק"ק עדת ישראל ברליןנשיא ק"ק ישורון, ירושלים עה"ק