הספריה

קהילת עדת ישראל, ובית המדרש לרבנים ברלין הקשור בה, החזיקו עד לאמצע שנות השלושים של המאה העשרים ספריה עם אוסף של מעל 30,000 כותרים. במהלך הרדיפות, שלילת הזכויות והפקעות הרכוש של עדת ישראל, נבזזו ספרים אלה על ידי הנאצים. עד לעצם היום הזה, רב הספרים הללו נחשבים אבודים, חסרים ובאופן כולל בלתי ניתנים לאיתור. מסיבה זו, פתיחתה של ספרית עדת ישראל, המכילה כיום סביב 5,000 כותרים, לא נחשבת “פתיחה מחדש” של הספריה ההיסטרית, אלא כהתחלה חדשה.

מטרותיה העיקריות של הספריה הייעודית הן איסוף, מִפתוח וקטלוג התעודות הכתובות של עדת ישראל ברלין והיהדות האורתודוכסית של גרמניה. לצד תכלית זו מתמקד האוסף גם ביודאיקה ובהיסטוריה האירופית והכללית של היהדות, במיוחד במאה העשרים.

בספריה גם סיפורת בגרמנית, רוסית, עברית, אנגלית ושפות אחרות, וכן ספרות לילדים ונוער, ביוגרפיות והיצע של אמצעי שמע וצפי. הספרייה פתוחה לשימוש כל חברי עדת ישראל.

כלל האוסף מקוטלג דיגיטאלית, הן מבחינת צורה (RAK) והן מבחינת תוכן (SWD), והקטלוג זמין לשימוש המבקרים בספריה. כותרי הספריה מסודרים על המדפים לפי שיטת הספרן.

תרומות ספרים תתקבלנה בברכה בהסכמה מראש.

יחד עם ארכיון הקהילה, המטופח בתשומת לב מיוחדת, משמשת ספרית הקהילה מרכז המידע והתיעוד של הקהילה.