תרומות

ניתן לתרום לקהילה בהפקדה לחשבון הבנק הבא:

שם המוטב‪‎:

בנק:
מספר חשבון:
מספר בנק‪:
קוד בנק בינלאומי‪ :(Swift-BIC)
קוד חשבון בנק‪ :(IBAN)

Israelitische Synagogen-Gemeinde (Adass Jisroel) zu Berlin, K.d.ö.R
Commerzbank
0101151001
12080000
DRES DE FF 120
DE96 1208 0000 0101 1510 01