שנה טובה!

לשנת תשפ”א הבאה עלינו לטובה

אנו מאחלים לכל חברי וידידי הקהילה בברלין, בישראל ובכל העולם

שנה טובה
ברכת כתיבה וחתימה טובה
בריאות, שלום, אושר והצלחה בכל מעשיכם

הרב גדליהו שרייבר שליט“א
נשיא ק”ק עדת ישראל ברלין
נשיא ק”ק ישורון, ירושלים עה”ק