יום פטירתו של האדמו”ר כב’ הרב העילוי הד”ר עזריאל הילדסהיימר זצוק”ל

 ליד קברו של האדמו”ר כב’ הרב העילוי הד”ר עזריאל הילדסהיימר זצוק”ל התקיים ביום שני, 14 ביוני 2021, ד’ תמוז תשנ”א, 12:00 בצהריים, הטקס השנתי לציון יום פטירתו.  הקהילה מזכירה ומעלה על נס את רבה הראשון ומייסד ורקטור ראשון של בית המדרש לרבנים בברלין, הקשור הדוקות לקהילתינו.  אנו מעריכים לאין ארוך את פועלו ומפעלו, את דוגמתו האישית, את מורשתו. חזית מרכז קהילתינו, אשר אי”ה תזהיר בקרוב שוב בהדרה המקורית, מעידה על ההמשכיות היסטורית והנוכחות הבלתי רצופה  בחייו ופועלו של הרב הילדסהיימר זצוק”ל: הבטחת, קיום  והעשרת  היהדות המסורתית בחברה המודרנית.