מרכז הקהילה ובית הכנסת

מרכז הקהילה

לאחר שמרכז הקהילה, בית הכנסת ובית המדרש לרבנים שכנו תחילה בגיפסשטרסה, הועתקו מוסדות הקהילה בשנת 1904 לארטילרישטרסה 31, שם הם שוכנים עד עצם היום הזה.
הקמת הבניין בארטילרישטרסה 31 (כיום טוכולסקישטרסה 40), אשר תוכנן בידי האדריכלים הוניגר וזדלמייאר, מומנה בעזרת תרומה נדיבה של הפרנס ישראל קסלר, אשר תרם בשנת 1899 סכום של 400,000 מרק. בית הכנסת השני של עדת ישראל שכן מאז שנת 1924 ברחוב זיגמונדסהוף שבמערב ברלין.

Adass Jisroel  Schreiben des VEB Kommunale Wohnungsverwaltungהורד

חנוכתו מחדש של בית כנסת עדת ישראל

בפורים התש”ן (1990), לאחר הפסקה כפויה של 50 שנה, חנכה ק”ק עדת ישראל את בית הכנסת שלה בשנית במרכז הקהילה ההיסטורי שבטוכולסקישטרסה 40. מאותו היום ואילך שוב מתקיימות תפילות סדירות במקום.
בשנת 1869 נפתח בית הכנסת הראשון של עדת ישראל במרכז ברלין, על גשר שפנדאוור. בשנת 1955, באישור שלטונות מערב ברלין, הוחרב בית הכנסת של עדת ישראל שבזיגמונדסהוף.
בשנת 1939, הגסטפו הפקיע את מרכז הקהילה שעמד בארטילרישטרסה מאז 1904, וחרף זאת, בית הכנסת שבמתחם שרד את השנים שבין 1945-1933 ואת המלחמה ללא נזקים כבדים. רוב שלד בית הכנסת עמד בהפצצות ובטרור הנאצי. אך בשנת 1967, 22 שנים לאחר תום המלחמה, במעשה שאיחד אדישות לצד עוינות, הועידו שלטונות מזרח גרמניה גורל זהה לבית הכנסת שבמרכז הקהילה, וגם זה הוחרב.