עדת ישראל ברלין

פעמיים בעשרת הדיברות
חג השבועות בחג השבועות נקרא את עשרת הדיברות. איזה מהם הכי קשה …


קהילת קודש עדת ישראל ברלין היא הקהילה היהודית הוותיקה שהוקמה בברלין בשנת 1869 ברוח הניאו-אורתודוקסיה של הרב עזריאל הילדסהיימר זצוק”ל והרב שמשון רפאל הירש זצוק”ל. לאחר שהקהילה נהרסה במהלך התקופה הנאצית היא התחילה לפעול שוב ב-1986. כיום היא הקהילה היחידה בכל גרמניה בעלת המעמד החוקי המקורי של המאה 19. מרכז הקהילה עם בית הכנסת שלה וכל שרותיה נמצא מאז 1904 ועד היום ברובע מיטה של ברלין, רחוב טוחולסקי מס’ 40.

המשך לקרוא

אקטואליה