Rabbi Baron Sacks of Adgate in the City of London זצ”ל


 
גדול בישראל, הרב לורד יהונתן סאקס נפטר הבוקר, שבת ק’ פר’ ואירה. הרב סאקס שימש כרב הראשי של חבר העמים הבריטי משנת 1991 עד 2013 והמשיך

כדמות מעוררת השראה ומוערכת לאורך כל חייו. השפעתו והברקתו היו יוצאי דופן, היעלמותו

.תורגש לא רק על ידי הקהילה הבריטית אלא בכל העולם. אנו משתתפים בצער משפחתו. יהי זכרו לברכה לכולנו

ברוך דיין האמת