פנייה לרב הראשי של רוסיה להתערב למען שלומו של הנשיא וולודימיר זלנסקי

קהילת עדת ישראל ברלין ביקשה בדחיפות מהרב הראשי של רוסיה לזר להתערב אישית אצל הנשיא פוטין כדי להבטיח את שלמותו של נשיא אוקראינה וולודימיר זלנסקי ומשפחתו. משפחה יהודית  בסכנת חיים.

הרב שלמה  דוב בר פנחס לזר נחשב לאיש אמונו הקרוב של פוטין. הוא רבה הראשי של רוסיה, יו”ר הפדרציה של הקהילות היהודיות של רוסיה וחבר ב”לשכה החברתית” של רוסיה.