פורים וידידות אמת

הגאון הרב ד”ר יחיאל יעקב ויינברג זצ”ל היה לפני כ-90 שנה רקטור בית המדרש לרבנים בברלין. לאחר המלחמה התגורר במונטרו ונחשב לאחד מגדולי תלמידי חכמים, של הדור שלאחר המלחמה.

הוא אומר: מדוע אין מברכים על מצוות משלוח מנות היפה? והוא עונה: כשאומרים ברכה “אשר קידשנו וציוונו”, זה אומר שאנחנו נותנים את המשלוח מנות רק בגלל שהשם “ציווה” עלינו לעשות זאת.

זה היה גורע מהחום והידידות האמיתית שמתכוונת מצווה זו.

כמובן שאנחנו עושים את זה במסגרת מצוות פורים, אבל הדגש הוא על חיזוק הידידות.

 ברכות פורים חמות וידידותיות הרב חיים מיכאל ביברפלד