“הרי אתם יודעים כי נסיך וגדול בישראל נפל היום”

יום שני, ד’ תמוז תרנ”ט / 12 ביוני 1899 בשעה 09:25, ברלין , Gipsstraße 12a:

בעקבות  פטירתו של הרב ד”ר עזריאל הילדסהיימר זצוק”ל, ראש קהילת עדת ישראל בברלין, מייסד ומנהל ראשון של בית המדרש לרבנים ברלין, מטקס הלוויה בבית הכנסת של עדת ישראל, מדווח “Die Jüdische Presse” בגליון 22 ביוני 1899 בזו הלשון:

 הראשון שעלה לדוכן המספידים היה הרב פרופסור אברהם ברלינר, תחילה אמר תהילים פרק ט”ז ולאחר מכן, בשם הנהלת הקהילה, הספיד את הנפטר.

הרב ד”ר זליג אביעזרי אורבך מהלברשטט הביע את תנחומי ועד המרצים והודה לנפטר בשם חבר הנאמנים של בית המדרש לרבנים.

את תודת  הרבנות והעמותות של ק”ק עדת ישראל העביר במילים נרגשות הדיין הרב ד”ר אדוארד חיים ביברפלד, שלנוכח ארון קודש פתוח אמר את תפילת הק’ מלא רחמים.

אחר כך הוצא המת מהבית כנסת  על ידי  האבלים  והתהלוכה החלה לנוע. לפני קהל הלוויה צעדו תלמידי השכבות הגבוהות של בית הספר הדתי, אז הסטודנטים של בית המדרש לרבנים; אחרי האבלים צעדו תחילה הרבנים ונציגי הקהילה ולאחר מכן  כמעט אלפיים איש, שרובם, למרות הגשם השוטף, השתתפו בהליכה שנמשכה קרוב לשעתיים. כמעט בכל הרחובות שבהם עברה התהלוכה, נעצרה התנועה, וקבוצות של גברים ונשים הצטופפו על המדרכות; החנויות בגיפשטראסה היו סגורות. (…)