האלף הקטן…

שבת קודש פרשת ויקרא

ויקרא אל משה וידבר ה’ אליו מאהל מועד לאמר

למה יש אלף  קטן מאוד במילה ויקרא? בעל הטורים מסביר: האל”ף הקטן מלמד אותנו שכאשר משה כתב את התורה, בענוותנותו, הוא התכוון במקור לכתוב באופן דומה “ויקר”, כלומר זה היה “מפגש מקרי”, ולא ויקרא, כלומר הקב”ה קרא במפורש למשה.

אבל הקב”ה לא הסכים לזה ואמר לו לשמור את האות אלף כ”ויקרא”. משה היה כל כך צנוע עד שהוא כתב את זה לפי ההוראות, אבל באותיות קטנות.

תהיתי האם כל הסיפור הזה לא יפאר עוד יותר את משה רבינו? והאם משה רבינו לא הבין שהדבר יגדיל את יוקרתו ולא יפחית אותה?

אולי יש לי את המחשבה הזו כי אני לא לגמרי חף מגאוה – או יהירות. אבל אדם חופשי לגמרי מהיהירות לא חושב “איך אנשים יראו את מה שאני עושה” – הוא פשוט פועל מתוך ענווה ייחודית…

ברכות חמות ושבת שלום

הרב חיים מיכאל ביברפלד