הישנות מוצדקת– שבת קודש פרשת נשא

פרשת נשא מפרטת את כל המתנות שהביאו הנשיאים (רשאי השבטים) במהלך חנוכת המשכן. למרות העובדה שכל נשיא הביא את אותה מתנה, התורה מתארת ​​כל מתנה בפרטי פרטים. שוב ושוב מזכירה התורה את שמו של הנשיא ואת המתנה שהביא, למרות שכולם היו אותו דבר!

איך זה?

בתקופה בה כיהן הרב יצחק אלחונון ספקטור כרבה ל העיר קובנו, כל הצעירים נדרשו לשרת בצבא הרוסי. הדרך היחידה להישאר יהודי שומר מצוות הייתה לקבל פטור משירות צבאי.

יעקב, תלמיד אהוב על רבו הרב ספקטור, הגיש בקשה לפטור. מוסקבה לא הגיבה מיד וכולם חיכו בדריכות לראות אם הפטור יינתן.

ים אחד אחר הצהריים, הרב יצחק אלחנון למד ביחד עם  הרב קמאי, רבה של מיר. לפתע נפתחה הדלת וצעיר תחב ​​את ראשו פנימה ופנה אל הרב, “הרגע שמענו שיעקב קיבל פטור!” הרב יצחק אלחנון חייך והרעיף עליו ברכה. “ה’ יברך אותך על שהבאת את הבשורה הנפלאה הזו. שיהיו לך שנים ארוכות ובריאות טובה. תודה רבה על זה!”

הבחור עזב, שמח מאוד על ששימח את הרבי שלו, ושני הרבנים המשיכו ללמוד.

כמה דקות לאחר מכן, תלמיד אחר פתח את הדלת. מבלי לדעת שרבו כבר ידע את החדשות, אמר “רבי, שמענו שיעקב משוחרר!”

הרב יצחק אלחנון הגיב בהתלהבות בדיוק כמו בפעם הראשונה. “כמה נפלא!” הוא גם הרעיף עליו ברכות. “ה’ יברך אותך שהבאת את הבשורה הנפלאה הזו”

שש פעמים הגיעו בחורים שונים עם אותן חדשות. איש מהם לא היה מודע לכך שאחרים קדמו להם. הרב יצחק אלחנון חייך אל כל בחור, הביע את תודתו וגרם להם להרגיש חשובים כמו הראשון.

ראש הישיבה שלי, הרב אליעזר שך, הסביר לנו כי מתן כבוד לבן אדם הוא אחד הלקחים החשובים ביותר שאנו יכולים ללמוד מפרשה זו. לכן, התה מציינת וחוזרת  בהתלהבות שווה על חלקו של כל אחד מהנשיאים, ללמדנו את חשיבות כבוד הפרט.

שבת שלום

הרב חיים מיכאל ביברפלד